Program

Nasze Przedszkole jest placówką  edukacyjną. Realizujemy podstawę programową określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009 r. - Dz.U. Nr 56 poz. 458) i w przepisach wydanych na jej podstawie. Nasze przedszkole zgodnie z ideą nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego zapewni dzieciom wszechstronną opiekę i rozwój w zakresie:wychowania zdrowotnego, wychowania intelektualnego, wychowania społeczno-moralnego oraz wychowania estetycznego.


Nasz program jest dostosowany do każdej grupy wiekowej ,jego treści pozwalają na kreatywne kształtowanie osobowości dziecka, realizację jego potrzeb, zainteresowań i uzdolnień .Program urozmaicony będzie poprzez cykl imprez i uroczystości, wycieczki, zajęcia w plenerze, teatrzyki.

Dodatkowo świętujemy:

 

Styczeń

 

•    Witamy Nowy Rok
•    Noworoczne postanowienia
•    Zabawy na śniegu: lepienie bałwana, ślady na śniegu, kulig
•    Dzień Babci i Dziadka

 

Luty

 

•    Zabawa karnawałowa
•    Walentynki
•    Kształtowanie czynnej postawy w zapobieganiu chorobom (pogadanka
      i wizyta pielęgniarki lub lekarza)

 

Marzec

 

•    Hodowle w kąciku przyrody
•    Dzień Kobiet
•    21 marzec – pierwszy dzień wiosny – topienie Marzanny
•    Przygotowania do Wielkanocy

 

Kwiecień

 

•    Prace na działce i polu – sianie i sadzenie
•    Dzień Ziemi
•    Zabawa w teatr

 

Maj

 

•    Jesteśmy Polakami – symbole narodowe
•    Dzień Strażaka
•    Pięknie w naszym sadzie – obserwacja drzew i ich nazwy.
•    Dzień Matki
•    Zielone Przedszkole

 

Czerwiec

 

•    Dzień Dziecka
•    Dzień Taty
•    Lato tuż, tuż...
•    Nadchodzą wakacje – bezpieczeństwo

 

Lipiec

 

•    Lato w pełni
•    Bezpieczeństwo na placu zabaw
•    Ścieżki rowerowe

 

Sierpień

 

•    Lato w pełni

 

 

Wrzesień

 

•    Do szkoły nadszedł czas
•    Zakładamy kącik przyrody

   

Październik

 

•    Przyszła jesień
•    Wizyta na poczcie – list, znaczek, kartka pocztowa, itp.

 

Listopad

 


•    Późnojesienna pogoda
•    11 listopada – Odzyskanie Niepodległości
•    Środki transportu

 

Grudzień

 

•    Dzień Górnika
•    Mikołaj
•    Zima tuż, tuż...
•    Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia
•    Sylwester
•    Żegnaj Stary Roku

 


Program będzie modyfikowany w zależności od potrzeb, warunków, indywidualnych możliwości dzieci i innych nieprzewidzianych okoliczności.