Kim jesteśmy

W Przedszkolu Brykające Tygrysy jest jak w domu - u nas dobrze czuje się każde dziecko: mądre, rozbrykane, lękliwe, nieśmiałe, rezolutne, smutne, zagubione, gadatliwe, roześmiane… - bo „Kiedy  śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

Nasze Przedszkole to miejsce to miejsce ciepłe, sympatyczne, zapewniające doskonałą codzienną opiekę dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Podstawą prawną działania jest ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zmianami) oraz rozporządzenie MEN z dnia 10 stycznia 2008 w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnegooraz wpisu do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa na podst. art. 82 ust.1 i 2 Ustawy o Systemie Oświaty o numerze 34/09. Nadrzędnym celem jest edukacja przedszkolna dzieci.

W domowej, fantastycznej atmosferze prowadzone są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, pełne różnorodnych pomysłów inspirujących dzieci do twórczej pracy, takiej jak: malowanie, rysowanie, różnorodne gry edukacyjne, muzyka, taniec, zabawy ruchowe , basen, narty czy nauka języka angielskiego. Uczymy samodzielnych rozwiązań . Nasze dzieci umieją śpiewać, myśleć , tańczyć, rysować.

Dzieci doskonale integrują się w niewielkich grupach rówieśniczych, wspólnie bawią się w pięknych, kolorowych, przyjaznych dzieciom salach i doskonale spędzają czas pod okiem wykwalifikowanych pedagogów.

W Brykających Tygrysach Państwa dzieci mogą przebywać codziennie w godzinach
7:00 – 17:30.